• Projekt osobní asistence

  Lidé, kteří využívají sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením VH, p.s.s. a stále žijí v „ústavní“ budově v Piaristické ulici budou mít v dohledné době možnost přestěhovat se do připravovaných domácností. Tito lidé vymění kolektivní život v ústavu za běžnou domácnost, získají větší soukromí, klid a prostor pro rozvoj svých dovedností. Jelikož někteří […]

  »
 • Společnost Bosal ČR, spol. s.r.o. opět finančně podpořila Vyšší Hrádek, p.s.s.

   7. ledna 2011 se v Neratovicích konal již tradiční ples společnosti Bosal ČR, spol. s.r.o. Letos byl v rámci plesu slavnostně předán již třetí šek, tentokrát s částkou 111.100 Kč. Věnovaná částka je složena z vybraného vstupného na pořádaný ples a z dobrovolných příspěvků návštěvníků plesu a firemních zaměstnanců. Tou samou částkou pak přispěla sama firma […]

  »
 • Úspěch Vyššího Hrádku, p.s.s. v grantu GE Money Bank

  Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb se vydal cestou transformace. To znamená, že se snažíme o komplexní změnu sociálních služeb, které poskytujeme v pohledu na přístup k lidem s mentálním postižením. Transformace s sebou nese změny v oblasti bydlení, asistentské podpory, uplatnění na trhu práce i náplni volného času, v navazování vztahů a rozhodování o vlastním […]

  »
 • Nová Relaxační a aktivizační místnost

  Nová relaxační a aktivizační místnost byla zprovozněna v domově pro osoby se zdravotním postižením Vyššího Hrádku, p.s.s. Místnost je rozdělena na 4 koutky: relaxační, počítačový, čtenářský a pracovní. Pro počítačový koutek byl zakoupen rohový psací stůl. Uživatelé se zde budou učit pracovat s počítačem a díky připojení na internet si mohou například založit i svou […]

  »
 • Pohodový den pro ženy na Borku

  Dne 20. února se v restauraci na Borku pořádal Pohodový den pro ženy. Více než stovka žen mohla využít služeb kadeřnictví a pedikůry, zajít si na masáž či se nechat profesionálně nalíčit. Ženy zde měly možnost naučit se různé ruční práce nebo si nechat vyložit svou budoucnost. Všechny nabízené služby byly poskytovány bez nároku na […]

  »
 • Finanční dar od firmy Bosal ČR spol. s.r.o.

  Dne 9. 1. 2010 v rámci plesu firmy Bosal ČR spol. s.r.o. došlo ke slavnostnímu předání šeku panu řediteli Ivanu Semeckému. Šek na částku 79.220,-Kč předal Michel Ledroit, ředitel firmy. Věnovaná částka je složena z vybraného vstupného na pořádaný ples a z dobrovolných příspěvků návštěvníků plesu. Tou samou částkou pak přispěla sama firma Bosal ČR […]

  »
 • Exkurze ve firmě Bosal ČR spol. s.r.o.

  Dne 12.2.2009 jsme byli pozváni zástupci firmy Bosal na exkurzi výroby v Brandýse nad Labem, na kterou jsme se všichni těšili již od ranních hodin. Exkurze se zúčastnilo celkem šest zástupců za Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb. Přivítání bylo velmi přátelské a paní Tůmová nás za firmu Bosal provedla celou výrobou. Měli jsme možnost se […]

  »
 • Věcný dar od firmy Hornbach Baumarkt CS spol. s.r.o.

  Na základě nabídky pomoci od p. Podhajského z Hornbachu pro naše zařízení Vyšší Hrádek, p.s.s. jsme dostali dne 22.1.2009 z rukou pana ředitele Vejsady z Hornbachu v Praze na Černém Mostě sponzorský dar a to koše na prádlo pro naše uživatele. Koše jsme společně vybrali z nabídky prodejny Hornbachu na Černém Mostě. Tyto koše na […]

  »
 • Převzetí šeku od firmy Bosal ČR spol. s.r.o.

  Dne 10.1.2009 převzal pan Ivan Semecký, ředitel Vyššího Hrádku, p.s.s, který poskytuje sociální služby ve městě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav šek na částku 46 780 Kč z rukou pana ředitele Michaela Ledroita, kterou dílem věnovali zaměstnanci a dílem firma Bosal ČR spol. s.r.o. Při příležitosti plesu pořádaného firmou Bosal ČR spol. s.r.o. byl tento šek […]

  »
 • Dar od obce Hlavenec

  Dne 8.listopadu 2008 se od časných ranních hodin v hostinci U Jelena scházely krásné dámy a slečny ze širokého okolí, konal se totiž již 6.ročník Dne pro zdraví, pohodu a dobrou náladu. Celý výtěžek akce byl věnován Vyššímu Hrádku – poskytovateli sociálních služeb v Brandýse nad Labem. Celkem bylo vybráno 9 700 Kč a za […]

  »

O nás

Jsme vyšší hrádek p.s.s. - příspěvková organizace Středočeského kraje, která poskytuje pobytové sociální služby v běžných zřizovatelem zakoupených či pronajatých domácnostech
(chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením) a dále ambulantní sociální službu denní stacionář.

logoCB

Podpořte nás nákupem v e-shopu!

Back to Top