Denní stacionář VH, p.s.s. (DS VH, p.s.s.) je sociální služba, která vytváří prostor pro rozvoj dovedností potřebných pro běžný život. Služba je určena lidem s mentálním postižením od 15ti let věku.
Podpora týmu DS VH, p.s.s., je každému člověku, který sociální službu využívá, šitá na míru. Při plánování aktivit vychází asistenti z cíle, který je uveden ve smlouvě o poskytování sociální služby a z individuálního plánu člověka. Asistenti působí ve službě v roli průvodců, kteří uživatele podporují v plánování a realizaci volného času, v nácviku různých dovedností, např. nakupování, vaření, samostatný pohyb, hospodaření s penězi atd. Provázíme pozitivními i negativními aspekty života.

Poskytujeme také podporu při pracovním uplatnění, která zahrnuje pravidelné konzultace, pracovní tréninky, podporu na pracovišti a podporu zaměstnavatelům.

Od října do června probíhají v DS VH, p.s.s. různé kurzy: kurz vaření, kurz komunikačních dovedností „No nekecej!“, kurz v rámci podpory při pracovním uplatnění „SPOLU-PRÁCE“ a kurz všeobecných znalostí „No jó!“.

Člověka chápeme jako stále se rozvíjející a učící se bytost, proto ho podporujeme ve vlastní iniciativě a aktivitě.

 

 

 

 

 

 

 

 

    O nás

    Jsme Vyšší Hrádek, p.s.s. - příspěvková organizace Středočeského kraje, která poskytuje pobytové sociální služby v běžných, zřizovatelem zakoupených či pronajatých, domácnostech (chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením) a dále ambulantní sociální službu denní stacionář.

    logoCB

    Podpořte nás nákupem v e-shopu!

    Back to Top