Denní stacionář VH, p.s.s. (DS VH, p.s.s.) je sociální služba, která se zaměřuje na vedení rozvojových a vzdělávacích kurzů pro lidi s mentálním postižením od 15 ti let věku a zároveň vytváří prostor pro rozvoj dovedností potřebných pro běžný život.

V současné době probíhají v DS VH, p.s.s. tyto kurzy: Kurz vaření, kurz komunikačních dovedností „No nekecej?!“, Tvoření, Muzicírování a ZOO/BIO kurz poskytující účastníkům zábavnou formu informace z oblasti zvířecí a rostlinné říše. V případě zájmu je možné otevřít i další kurzy, např. kurz SPOLU-PRÁCE (tedy kurz zaměřující se na pracovní uplatnění), kurz všeobecných znalostí „No jó!“, turistický kurz, kurz zaměřující se na kulturu apod.

Zájemcům nabízíme i individuální podpory, které ušijeme na míru dle potřeb člověka – soustředíme se na rozvoj dovedností potřebných pro běžný život (např. sociální dovednosti, nácviky samostatného pohybu, domácích prací apod.), různé doprovody a plánování a realizaci volného času.

Poskytujeme také podporu při pracovním uplatnění, která zahrnuje pravidelné konzultace, pracovní tréninky, podporu na pracovišti a podporu zaměstnavatelům.

Člověka chápeme jako stále se rozvíjející a učící se bytost, proto ho podporujeme ve vlastní iniciativě a aktivitě.

Cena 100,- Kč/hodina.

 

 

 

 

 

 

 

 

O nás

Jsme Vyšší Hrádek p.s.s. - příspěvková organizace Středočeského kraje, která poskytuje pobytové sociální služby v běžných zřizovatelem zakoupených či pronajatých domácnostech
(chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením) a dále ambulantní sociální službu denní stacionář.

logoCB

Podpořte nás nákupem v e-shopu!

Back to Top