Sociální služby


Domov pro osoby se zdravotním postižením VH, p.s.s.

Pobytová sociální služba, která nabízí lidem, kteří ji využívají, potřebnou asistentskou a zdravotní péči a podporu v rozvoji schopností a dovedností i v naplňování práv, každodenních potřeb a přání.

Chráněné bydlení VH, p.s.s.

Pobytová sociální služba, která poskytuje lidem, kteří ji využívají, individuálně nastavenou podporu asistenta a podporuje je v postupném osamostatňování v jednotlivých oblastech života.

Denní stacionář Vyššího Hrádku, p.s.s.

Ambulantní sociální služba, jejímž posláním je podpořit člověka v poznání sebe sama a v nácviku činností spojených s běžným životem i s náplní volného času.

Další služby


Praxe, stáže, konzultace

V rámci spolupráce s ostatními poskytovateli i dalšími institucemi (např. školskými zařízeními) poskytujeme možnost absolvovat u nás praxi či stáž nebo využít konzultaci s naším pracovníkem. Dále realizujeme také výměnu dobré praxe s pracovníky jiných organizací.

O nás

Jsme Vyšší Hrádek p.s.s. - příspěvková organizace Středočeského kraje, která poskytuje pobytové sociální služby v běžných zřizovatelem zakoupených či pronajatých domácnostech
(chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením) a dále ambulantní sociální službu denní stacionář.

logoCB

Podpořte nás nákupem v e-shopu!

Back to Top