• Navrácení způsobilosti k právním úkonům!

  Někteří lidé, kteří využívají naše sociální služby, jsou nespokojeni s tím, že jsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům. Proto se této problematice věnujeme již několik let. V roce 2009 jsme se zapojili do projektu „Zvýšení kvality života jako cíl transformace ústavní péče“. Myšlenkou projektu bylo nabídnout lidem zbaveným způsobilosti k právním úkonům možnost rozhodovat a […]

  »
 • Satirický průvod s nádechem sametu

  V neděli 17. listopadu se konal již druhý ročník Sametového posvícení – karnevalového průvodu občanských sdružení, spolků a iniciativ, které zde prezentují svá témata, kterými se dlouhodobě zabývají. Dvěstěpadesátičlenný průvod začínal na piazzetě Národního divadla a za doprovodu hudebníků a alegorických vozů pokračoval přes Kampu a Karlův most. Organizace Vyšší Hrádek, p.s.s. se letos účastnila […]

  »
 • Sametový průvod Prahou

  Vzpomínáte si na loňský listopad, kdy jsme vám představovali Basilejský karneval zvaný Fastnacht? Iniciativa FOR_UM se rozhodla uspořádat podobnou akci v Praze. Pro satirický karneval neziskových organizací a spolků z ČR si zvolila symbolický termín 17. listopadu a akci nazvala SAMETOVÉ POSVÍCENÍ. Sametové jako vzpomínka na významný den boje za svobodu a demokracii a posvícení […]

  »
 • Je o nás zájem i ve světě

  Mluví se o nás i ve světě: vedoucí služby DPZP VH, p.s.s. Šárka Střížková byla reprezentovat organizaci v Lotyšsku na semináři v Rize. Seminář byl zaměřen na informace k financování procesu transformace, ale také na zkušenosti z praxe. Pořadatelé byli s prezentací spokojení. Měla motivační rozměr a ukázala, že transformace se dá uskutečnit i bez […]

  »
 • Projekt osobní asistence

  Lidé, kteří využívají sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením VH, p.s.s. a stále žijí v „ústavní“ budově v Piaristické ulici budou mít v dohledné době možnost přestěhovat se do připravovaných domácností. Tito lidé vymění kolektivní život v ústavu za běžnou domácnost, získají větší soukromí, klid a prostor pro rozvoj svých dovedností. Jelikož někteří […]

  »
 • Účast v projektu Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji

  Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.

  »
 • POZOR!!! STĚHOVÁNÍ

  Sociální služba Denní stacionář Vyššího Hrádku, p.s.s. změnila místo poskytování. Stěhuje se i management sociální služby Chráněné bydlení Vyššího Hrádku, p.s.s. Koncem června proběhlo stěhování našeho denního stacionáře z prostor v ulici Maxe Švabinského ve Staré Boleslavi. Od 1. července je služba k dipozici v ulici V Bažantnici č.p. 2440 v Brandýse nad Labem. Na této […]

  »
 • Cestovatelské dny – Španělsko a Kanárské ostrovy

  Přes Evropu na Kanáry, aneb i cesta může být cíl… …putování za uzdravením, poznáním nových míst i sebe sama Ano a je to tu…. Ve středu 25. září 2013 proběhne 5. kolo Cestovatelských dní, a opět pod taktovkou lidí využívající sociální službu Denní stacionář Vyššího Hrádku, p.s.s.Tentokrát nám cestovatelé Šárka Střížková a Kamil Bezušek představí […]

  »
 • Festival, který přinesl léto

  V sobotu 8. 6. 2013 se v Panské zahradě odehrál již 7. ročník hudebně divadelního festivalu Vítej, léto! Festival pořádá poskytovatel sociálních služeb Vyšší Hrádek ve spolupráci s městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Letošní ročník byl zase o trochu jiný než ty předchozí, a to hlavně kvůli změně místa. Minulé roky jsme se […]

  »

O nás

Jsme Vyšší Hrádek, p.s.s. - příspěvková organizace Středočeského kraje, která poskytuje pobytové sociální služby v běžných, zřizovatelem zakoupených či pronajatých, domácnostech (chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením) a dále ambulantní sociální službu denní stacionář.

logoCB

Podpořte nás nákupem v e-shopu!

Back to Top