Warning: Declaration of kopa_mobile_menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args = Array, $ids = 0) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $data_object, $depth = 0, $args = NULL, $current_object_id = 0) in /home/www/vyssihradek.cz/www/vyssihradek.cz/wp-content/themes/circle-2.0.1/library/front.php on line 1882
Z Domova domů | Vyšší Hrádek, p.s.s.

Z Domova domů

Po 8 letech usilovné práce jsme docílili zrušení ústavu pro lidi s mentálním postižením v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Slavnostní akce u příležitosti uzavření ústavní budovy se konala v úterý 30. 9. 2014 za účasti náměstkyně ministryně sociálních věcí Zuzany Jentschke Stőcklové a radních Středočeského kraje Karla Horčičky a Zdeňka Štefka.

Dveře ústavu v Piaristické ulici se otvíraly před osmi lety s cílem podpořit přirozené zapojení lidí s mentálním postižením do místní komunity. Jako první se v ústavu zrušila klecová lůžka! Díky podpoře z projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Transformace sociálních služeb“, který zrealizoval Středočeský kraj jakožto zřizovatel Vyššího Hrádku, p.s.s. , dostali obyvatelé ústavu nyní možnost přestěhovat se do domácností, kde si s dopomocí profesionálních asistentů budují vlastní domov. „Náklady na pořízení objektů v běžné městské zástavbě, rekonstrukci a vybavení činili 63 mil. korun,“ prozradil Vladislav Fryč, vedoucí oddělení sociálních služeb a humanitárních činností Středočeského kraje. Finanční prostředky byly získány z Integrovaného operačního programu.

Zástupci MPSV a kraje se shodli, že proces transformace nebyl jednoduchý, a proto je třeba vyzdvihnout práci zaměstnanců Vyššího Hrádku, p.s.s., i spolupráci všech subjektů, kterých se celý proces dotkl a stále ještě dotýká, včetně samotných uživatelů služeb Vyššího Hrádku a jejich nových sousedů ve městě.

„Původní kapacita ústavu byla 120 osob. Postupně se snížila na 90 a letos v červenci se posledních 40 lidí z budovy přestěhovalo do nových domácností v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, Kostelci nad Labem a Čelákovicích,“ upřesnil ředitel Vyššího Hrádku Ivan Semecký  a dodal: „Vedení Vyššího Hrádku najdete na nové adrese V Bažantnici 2440, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.“  Ředitel Semecký také poděkoval příznivcům a dárcům Vyššího Hrádku, kteří významně napomohli úspěšnému dokončení projektu.

Účastnici úterní slavnostní akce se zajímali, zda se lidem po životě v ústavu nestýská. „Vůbec!“ zaznělo okamžitě. Akci totiž navštívili i uživatelé služeb, kteří se netajili tím, jak jsou ve svých nových domovech spokojení. Nemusí se dělit se 40 dalšími lidmi o koupelnu, nemají společnou ústavní jídelnu, ale vaří si s podporou asistentů, na co mají chuť, chodí nakupovat, navzájem se navštěvují… Prostě žijí jako my.

Zazněl i dotaz, co bude s budovou v Piaristické ulici. Budova bude předána zpět do správy Středočeského kraje. „Postup je takový, že Středočeský kraj ji nabídne svým příspěvkovým organizacím, a v případě, že o ni nebude zájem, budeme rozhodovat, co bude dál. Určitě v ní nebudou sociální služby obdobného typu, “ odpověděl radní Štefek.

Akce byla završena vernisáží fotografií Lukáše Houdka „Z Domova domů“ a dále prohlídkou a definitivním uzamčením prázdného ústavu.  Poskytovatel sociálních služeb Vyšší Hrádek ale rozhodně nekončí. Dále poskytuje lidem s mentálním postižením služby Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení a Denní stacionář. Pomáhá také lidem při získání práce a rozvíjí další služby.

O nás

Jsme Vyšší Hrádek p.s.s. - příspěvková organizace Středočeského kraje, která poskytuje pobytové sociální služby v běžných zřizovatelem zakoupených či pronajatých domácnostech
(chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením) a dále ambulantní sociální službu denní stacionář.

logoCB

Podpořte nás nákupem v e-shopu!

Back to Top