Warning: Declaration of kopa_mobile_menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args = Array, $ids = 0) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $data_object, $depth = 0, $args = NULL, $current_object_id = 0) in /home/www/vyssihradek.cz/www/vyssihradek.cz/wp-content/themes/circle-2.0.1/library/front.php on line 1882
Vzdělávání lidí s mentálním postižením | Vyšší Hrádek, p.s.s.

Vzdělávání lidí s mentálním postižením

Od října 2014 se rozbíhá několik vzdělávacích a rozvojových kurzů pro lidi využívající sociální službu Denní stacionář Vyššího Hrádku, p.s.s. Kurzy budou probíhat jednou týdně v časovém rozsahu 2 – 4 hodiny a  poběží tři až devět měsíců.

Podpořte kurz!

Kurzy můžete finančně podpořit částkou od 100 Kč výše. Každá stokoruna zaplatí lektora na jednu hodinu. Pro více informací kontaktujte naši fundraiserku, ukáže Vám rozpočet kurzů a domluvíte se na výši daru a darovací smlouvě!

Fundraiserka
Lenka Šnajdrová
tel.: +420 603 101 127
email: fundraiser@vyssihradek.cz

No nekecej!?

První kurz je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností nazvaný: No nekecej!?, kde si lidé budou moci trénovat běžné situace, získat větší sebevědomí a jistotu v jednání s lidmi. Účastníci se zde budou učit např. vést rozhovor, klást otázky, nacházet témata hovoru, adekvátně reagovat, nebát se přiznat, že něco neumím/nevím, rozlišovat kamarádské vztahy od těch ostatních, uspořádat oslavu apod.

No jó!

V dalším kurzu všeobecných znalostí a dovedností – No jó! si lidé rozšíří své obzory z různých oblastí, jako je např. historie, zeměpis, ekologie, a věcí běžných, díky kterým se budou moci informovaně rozhodovat. Účastníkům umožní se zamyslet nad tématy a možná i narušit bezpečnou samozřejmost toho, co je obklopuje.

SPOLU-PRÁCE

Kurz SPOLU-PRÁCE je určen lidem, kteří spolupracují s DS VH, p.s.s., při přípravě na pracovní uplatnění. Na kurzu se teoreticky i prakticky zaměříme na budoucí zaměstnání.

Kurz vaření

Poslední kurz je Kurz vaření, který má sebou již jeden úspěšný běh. Je zaměřen na rozvoj dovedností potřebných pro základní přípravu jídel, trénink dovedností spojených s vařením a improvizaci v kuchyni. Další běh bude zaměřeno na zdravé a dietní vaření a to proto, že mnoho lidí využívající sociálních služeb Vyššího Hrádku, p.s.s. (dále jen VH, p.s.s.) má různá dietní omezení, ve kterých je občas složité se orientovat. Kurz vaření bude otevřen dvou skupinám lidí, první pro osoby s dietním omezením a druhá pro osoby, kteří prostě chtějí zdravě jíst.

O nás

Jsme Vyšší Hrádek p.s.s. - příspěvková organizace Středočeského kraje, která poskytuje pobytové sociální služby v běžných zřizovatelem zakoupených či pronajatých domácnostech
(chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením) a dále ambulantní sociální službu denní stacionář.

logoCB

Podpořte nás nákupem v e-shopu!

Back to Top