Podpora transformace sociálních služeb

Vyšší Hrádek, p.s.s., byl jako jedna ze 32 organizací vybrán do projektu MPSV ČR „Podpora transformace sociálních služeb“. Žadatelem v projektu je Středočeský kraj.
V červenci 2013 nám byl schválen transformační plán, který je rozdělen na 2 etapy. V 1. etapě bude zřizovatel nakupovat a rekonstruovat 5 objektů, ve kterých bude vybudováno celkem 10 domácností pro lidi, kterým doposud poskytujeme sociální služby v prostředí ústavní budovy. Dále bude nakoupen 1 objekt pro zázemí managementu organizace a pro Denní stacionář VH, p.s.s. V druhé etapě je v plánu nakoupení dalších objektů, které jsou nyní v pronájmu od soukromých vlastníků.

O nás

Jsme Vyšší Hrádek p.s.s. - příspěvková organizace Středočeského kraje, která poskytuje pobytové sociální služby v běžných zřizovatelem zakoupených či pronajatých domácnostech
(chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením) a dále ambulantní sociální službu denní stacionář.

logoCB

Podpořte nás nákupem v e-shopu!

Back to Top