Kvalita života jako cíl

Projekt realizovaný ve spolupráci s o.s. Quip – Společnost pro změnu byl nastartován v dubnu roku 2009 a trval do března 2011. Smyslem projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR bylo podpořit připravenost obyvatel ústavů na odchod do vlastního nebo chráněného bydlení a vstup na trh práce nebo využívání služeb zaměstnanosti. Více o projektu na tomto odkaze

Projekt se věnoval několika klíčovým oblastem a měl za cíl zlepšit životní podmínky a životní standard uživatelů sociální služby DPZP VH, p.s.s. prostřednictvím:

– Snižování psychiatrické medikace
– Zlepšování právního postavení a zvyšování právního vědomí
– Přípravy na vstup na trh práce
– Individuálního plánování

O nás

Jsme Vyšší Hrádek p.s.s. - příspěvková organizace Středočeského kraje, která poskytuje pobytové sociální služby v běžných zřizovatelem zakoupených či pronajatých domácnostech
(chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením) a dále ambulantní sociální službu denní stacionář.

logoCB

Podpořte nás nákupem v e-shopu!

Back to Top