Kulatý stůl: Podnikání jinak

Naše organizace Vyšší Hrádek, p.s.s., iniciovala setkání na téma zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním.
22. 4. 2014 v zámecké kapli brandýského zámku proběhl Kulatý stůl s názvem Podnikání jinak, který byl určen místním podnikatelům a zástupcům samosprávy.

Jednotlivé diskusní bloky vedli ti, kteří mají zkušenosti se zaměstnáváním osob se zdr. postižením (dále OZP). Mezi nimi byli Z. Srb s firmy AVE, odpadové hospodářství s.r.o., M. Nosková, pracovní konzultantka soc. služby Denní stacionář Vyššího Hrádku, p.s.s., K. Tschornová a M. Třešňák, zástupci sociální firmy na zpracování kávy obchodního družstva Fair & Bio a Z. Thürlová zástupkyně agentury podporovaného zaměstnávání Osmý den, o.s.

V příspěvcích zazněly zkušenosti lidí se zaměstnáváním OZP, specifika přístupu na pracovišti, spolupráce s prac. konzultanty nejen na pracovišti a především téma společenské odpovědnosti.
Diskuze byla doplněna poradenstvím hlavně z oblasti zákonné povinnosti zaměstnavatelů. Kulatý stůl přinesl mnoho podnětů k zamyšlení a nastartování nových spoluprací.

O nás

Jsme Vyšší Hrádek p.s.s. - příspěvková organizace Středočeského kraje, která poskytuje pobytové sociální služby v běžných zřizovatelem zakoupených či pronajatých domácnostech
(chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením) a dále ambulantní sociální službu denní stacionář.

logoCB

Podpořte nás nákupem v e-shopu!

Back to Top