Cvičné byty

Díky pomoci oslovených sponzorů a vlastním silám se podařilo v rámci sociální služby DPZP VH, p.s.s. vybudovat a zprovoznit celkem 3 cvičné byty. Dvanáct lidí tak dostalo příležitost vyzkoušet si život v domácnosti „nanečisto“, prověřit své dovednosti a rozvíjet se v oblasti péče o sebe a svůj byt, v oblasti hospodaření se svými penězi či sebepoznání – co vlastně chci a pro co se rozhodnu.

Projekt byl zahájen v roce 2008 a ukončen v roce 2014, kdy se všichni obyvatelé ústavní budovy přestěhovali do domácností.

O nás

Jsme Vyšší Hrádek p.s.s. - příspěvková organizace Středočeského kraje, která poskytuje pobytové sociální služby v běžných zřizovatelem zakoupených či pronajatých domácnostech
(chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením) a dále ambulantní sociální službu denní stacionář.

logoCB

Podpořte nás nákupem v e-shopu!

Back to Top