Projekt osobní asistence

Lidé, kteří využívají sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením VH, p.s.s. a stále žijí v „ústavní“ budově v Piaristické ulici budou mít v dohledné době možnost přestěhovat se do připravovaných domácností. Tito lidé vymění kolektivní život v ústavu za běžnou domácnost, získají větší soukromí, klid a prostor pro rozvoj svých dovedností. Jelikož někteří žili v ústavním prostředí i desítky let, přechod do domácnosti pro ně nebude snadný. Budou potřebovat zvýšenou podporu asistenta (tzv. osobní asistenci) v období, kdy se budou stěhovat do nového bydlení a zvykat si na zcela nový způsob života. Za pomoci osobního asistenta se naučí zvládat nové situace a rozšíří své dovednosti.

Podporu asistenta si v rámci využívání sociálních služeb platí každý sám. Jelikož příjmy lidí využívajících sociální služby jsou dosti nízké, řada z nich si osobního asistenta, který by byl k dispozici pouze jim samotným, nemůže dovolit. Organizace bohužel také nemá prostředky na zaplacení takových pracovníků. Účast osobního asistenta při tak náročném procesu, který lidi z „ústavu“ čeká, je však pro řadu z nich klíčová. Proto sháníme prostředky právě na osobní asistenci.

Díky Nadaci ČEZ se nám nyní podařilo získat finance, které nám umožní zajistit na 5 měsíců 2 osobní asistenty působící ve 4 domácnostech. Ti zajistí zvýšenou podporu postupně 16 lidem, jež se chtějí osamostatnit a vyměnit život v ústavu za život v běžné domácnosti. Pečující přístup nahradí individuální podpora. Kvalitní a profesionální osobní asistence jim umožní snadné začlenění do běžného života. Sami by tuto změnu nezvládli.

Proto velmi děkujeme Nadaci ČEZ za jejich příspěvek.

Související novinky

O nás

Jsme Vyšší Hrádek p.s.s. - příspěvková organizace Středočeského kraje, která poskytuje pobytové sociální služby v běžných zřizovatelem zakoupených či pronajatých domácnostech
(chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením) a dále ambulantní sociální službu denní stacionář.

logoCB

Podpořte nás nákupem v e-shopu!

Back to Top