Warning: Declaration of kopa_mobile_menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args = Array, $ids = 0) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $data_object, $depth = 0, $args = NULL, $current_object_id = 0) in /home/www/vyssihradek.cz/www/vyssihradek.cz/wp-content/themes/circle-2.0.1/library/front.php on line 1882
Navrácení způsobilosti k právním úkonům! | Vyšší Hrádek, p.s.s.

Navrácení způsobilosti k právním úkonům!

Někteří lidé, kteří využívají naše sociální služby, jsou nespokojeni s tím, že jsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům. Proto se této problematice věnujeme již několik let.

V roce 2009 jsme se zapojili do projektu „Zvýšení kvality života jako cíl transformace ústavní péče“. Myšlenkou projektu bylo nabídnout lidem zbaveným způsobilosti k právním úkonům možnost rozhodovat a uplatňovat svá práva. Ochranu těchto práv by přitom zajistil jejich stálý opatrovník, který by po domluvě s nimi mohl vykonávat některé právní úkony. Do projektu se zapojilo několik lidí jak z Chráněného bydlení, tak Domova pro osoby se zdravotním postižením Vyššího Hrádku, p.s.s.

První soudní jednání, která se věnovala podaným návrhům na změnu způsobilosti k právním úkonům, se nesetkala s pochopením u soudců.

V průběhu roku 2009 byli soudci postupně seznamováni s myšlenkou, že zbavit lidi všech jejich práv je nejen nemožné, ale zároveň degradující. Není možné, aby lidi žili v naprosté ochraně před riziky, protože v běžném životě jsme všichni vystavováni různým nástrahám. Střet s různými nástrahami naopak pomáhá získávat zkušenosti, které v budoucnu využíváme pro zvládání složitých situací.

Uplynula již dlouhá doba a pohled soudců se posunul vpřed. V nedávném soudním jednání paní, která využívá naši sociální službu, byl návrh na navrácení způsobilosti podpořen. Hned na to následovalo u stejného soudu další jednání se stejným výsledkem. Došlo tak k velkému zlomu v myšlení a náhledu na lidi s mentálním postižením. Díky těmto rozhodnutím tak bylo lidem umožněno přiblížit se zase o krok blíže k běžnému životu.

Související novinky

O nás

Jsme Vyšší Hrádek p.s.s. - příspěvková organizace Středočeského kraje, která poskytuje pobytové sociální služby v běžných zřizovatelem zakoupených či pronajatých domácnostech
(chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením) a dále ambulantní sociální službu denní stacionář.

logoCB

Podpořte nás nákupem v e-shopu!

Back to Top