Warning: Declaration of kopa_mobile_menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args = Array, $ids = 0) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $data_object, $depth = 0, $args = NULL, $current_object_id = 0) in /home/www/vyssihradek.cz/www/vyssihradek.cz/wp-content/themes/circle-2.0.1/library/front.php on line 1882
INF. MEMORANDUM | Vyšší Hrádek, p.s.s.

Informační memorandum

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou, a proto jsme v našem zařízení zavedli řadu opatření, která mají zabránit neoprávněnému přístupu či případnému zneužití osobních údajů. V níže uvedeném textu je uveden způsob shromažďování, použití a zpracování osobních údajů fyzických osob v zařízení Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb.

O zájemcích o službu, klientech, opatrovnících popř. rodinných příslušnících shromažďujeme např. tyto informace: jméno a příjmení, věk, kontaktní údaje, údaje o vzdělání a praxi, informace finanční povahy např: výše invalidních důchodů, PnP, PnD, depozitní účty. Shromažďujeme dokumenty zdravotní, v rámci poskytované služby. Osobní údaje o opatrovnících a rodinných příslušnících shromažďujeme pouze v rozsahu potřebném pro vzájemný kontakt. Tyto osobní údaje shromažďujeme za účelem poskytnutí služby co nejvhodnější pro vás.

Shromažďujeme tyto osobní údaje:

 • jméno, příjmení, titul
 • věk/datum narození
 • pohlaví
 • rodné číslo
 • číslo OP
 • evropský průkaz zdravotního pojištění
 • průkaz TP,ZTP, ZTP/P
 • parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně pojištěnou
 • druh a výši důchodu
 • výši příjmů
 • rodinný stav
 • kontaktní údaje
 • vzdělání
 • dosavadní praxe
 • národnost / státní příslušnost / místo narození
 • informace o vašich zájmech a potřebách
 • doplňující informace, které nám sdělíte
 • doplňující informace, které nám o vás sdělí naši klienti nebo které získáme od třetích stran

O klientech a zájemcích o službu, opatrovnících popř. rodinných příslušnících, shromažďujeme informace nutné pro poskytování služeb. Patří mezi ně kontaktní údaje na osoby, se kterými zařízení komunikuje, a případně bankovní spojení za účelem plateb úhrad.

 

Práva na ochranu osobních údajů

Veškeré žádosti, které byste chtěli uplatnit ve vztahu k vašim právům na ochranu osobních

údajů, vyřizujeme vždy v souladu s platnou legislativou.

Komunikaci s vámi v této záležitosti zaznamenáváme za účelem řešení vašich požadavků:

 • Právo na vznášení námitek
 • Právo na odvolání souhlasu s použitím osobních údajů
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na výmaz
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo podat stížnost k dozorovému úřadu

V případě, že chcete uplatnit jakékoliv z těchto práv, kontaktujte odpovědnou osobu: Ing. Ivetu Blažkovou, pověřenou řízením VH, p.s.s.

 

Používání cookies

Soubory cookies jsou malé soubory uložené na pevném disku vašeho počítač používané prakticky všemi webovými stránkami. Cookies slouží k zajištění vyššího komfortu užívání webových stránek.

V rámci webových stránek nesbíráme ani nezpracováváme žádná výše uvedená data.

Pokud si chcete zkontrolovat nebo upravit typy souborů cookies, s jejichž použitím souhlasíte, případně je zakázat, provedete to v nastaveních svého prohlížeče.

 

Shromažďování a používání osobních údajů

 

Osobní údaje získáváme na základě Vašeho osobního sdělení (např. vyplněný a zaslaný formulář žádosti nebo vyjádření lékaře z webových stránek poskytovatele). Informace nám můžete poskytnout nejen osobně, ale i např. e-mailem v rámci domény. Tyto údaje využíváme, pokud jsme kontakt obdrželi za účelem podání žádosti o využívání sociální služby. Máte právo toto potvrzení souhlasu kdykoliv odvolat.

 

Vaše údaje chráníme pomocí řady opatření před ztrátou, zneužitím nebo proti neoprávněnému přístupu.

 

 

 

 

O nás

Jsme Vyšší Hrádek p.s.s. - příspěvková organizace Středočeského kraje, která poskytuje pobytové sociální služby v běžných zřizovatelem zakoupených či pronajatých domácnostech
(chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením) a dále ambulantní sociální službu denní stacionář.

logoCB

Podpořte nás nákupem v e-shopu!

Back to Top