Poděkování za poskytnuté finanční prostředky

Login Required!
  • Version
  • Stáhnout 1
  • Velikost souboru 12.00 KB
  • File Count 1
  • Datum vytvoření 9.12.2021
  • Poslední úprava 9.12.2021

Poděkování za poskytnuté finanční prostředky

Sezona roku 2021 se nám překlopila do samého závěru a my si velice vážíme rozhodnutí zastupitelů měst Brandýsa nad Labem – Stará Boleslavi, Čelákovic, Kostelce nad Labem a Neratovic podporovat finančními dotacemi rozvoj a činnost našich sociálních služeb.  Všechny poskytnuté finance byly použity v souladu uzavřených smluv.

Materiálové vybavení slouží především k rozvoji schopností a dovedností uživatelů žijících v domácím prostředí, umožňuje asistentům snadnější manipulaci s uživateli dlouhodobě ležících, nebo trvale upoutaných na lůžku, slouží k bezpečným a pohodlným přesunům uživatelů i pro optimální podporu. Kompenzační pomůcky pomáhají zmírnit důsledek funkcí vyřazených nebo dočasně přerušených. Přispívají k rehabilitaci i regeneraci těla. Čističky vzduchu lépe zajistí dezinfekční prostředí, ve kterém uživatelé žijí. Technické pomůcky zrychlí komunikační procesy v době covidové (opatrovník-uživatel, zřizovatel, město – příspěvková organizace, příspěvková organizace – pracovníci). Nejen vybavení, pomůcky jsou potřebné při každodenní práci v sociálních službách, ale i finanční pokrytí mzdových nákladů asistenta, který je ochoten pracovat při vysokém psychickém i fyzickém zatížení, tvoří stabilitu sociálních služeb.

        VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 197/2021 Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav -- dotace ve výši 20.000 Kč tj. 80 %, spoluúčast ve výši 5.000 Kč VH, p.s.s. tj. 20 %. Nákup materiálového vybavení 3 ks myček a 1 ks multifunkční tiskárny.

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 126/2021 Město Čelákovice - dotace ve výši 25.980 Kč. Nákup materiálového vybavení 2 ks sušiček.

 

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 9/2021 Město Kostelec nad Labem - dotace ve výši 30.000 Kč.  Nákup kompenzačních pomůcek, čističky vzduchu, notebooku.

 

  VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 0102/2021 Město Neratovice - dotace ve výši 16.000 Kč tj. 80 %, spoluúčast ve výši 4.000 Kč  VH, p.s.s. tj. 20 %. Částečné pokrytí mzdových nákladů asistenta v přímé péči poskytujícího podporu dospělé znevýhodněné klientce s trvalým pobytem v Neratovicích.

 

O nás

Jsme Vyšší Hrádek p.s.s. - příspěvková organizace Středočeského kraje, která poskytuje pobytové sociální služby v běžných zřizovatelem zakoupených či pronajatých domácnostech
(chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením) a dále ambulantní sociální službu denní stacionář.

logoCB

Podpořte nás nákupem v e-shopu!

Back to Top