• Jak se stát opatrovníkem?

  Víte, co si představit, když se řekne opatrovnictví? Co obnáší dělat někomu opatrovníka? A kdo to vlastně potřebuje? Všichni víme, že občas může být obtížné dobře hájit vlastní zájmy při úředních jednáních nebo při řešení finančních otázek. O dost náročnější je to pak to pro lidi s mentálním postižením. Proto vznikla instituce opatrovnictví. Dobrý opatrovník […]

  »
 • Stejně jako kdokoli jiný… Stejně jako VY!

  Organizace Vyšší Hrádek, p.s.s. se před pěti lety vydala cestou zásadní změny v poskytování sociálních služeb – cestou TRANSFORMACE. Co nás k tomu vedlo? Jak vlastně chápeme transformaci? Začněme třeba takhle: je dokázáno, že lidé s postižením nepotřebují žít v ústavech, ať už je jejich postižení jakkoli závažné. Existuje mnoho studií, úvah a argumentů vysvětlujících […]

  »
 • Z „domova“ na cestě domů

  V Brandýse nad Labem ještě nedávno bydlelo přes devadesát lidí se zdravotním postižením. Žili v domově v Piaristické ulici, kde jim zdánlivě nic nechybělo – měli kolem sebe personál sociální služby, který jim zajišťoval vše od úklidu po denní program. Cenou byla ztráta soukromí a nutnost podřídit se řadě pravidel, která jsou pro „plynulý“ provoz […]

  »
 • Z činnosti denního stacionáře

  Všech 5 Pohromadě, Denní stacionář Vyššího Hrádku, p.s.s. je jednou ze tří služeb, které naše organizace poskytuje. Ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav působíme již čtvrtým rokem. Uplynulý rok 2010 byl pro službu znamením mnoha úspěchů. Podařilo se nám získat několik sponzorských darů – například nové vybavení kuchyně od firmy Stavokomplet, s.r.o. nebo […]

  »
 • Dobrovolná práce přináší radost

  „Když dáváme radost druhým, dostáváme ji zpátky“ říkají často lidé, kteří se rozhodli dobrovolně pomáhat ve svém volném čase. Podobně to vidí Katka Černá z Prahy, která od podzimu loňského roku pracuje jako dobrovolnice v Domově pro osoby se zdravotním postižením Vyššího Hrádku, p.s.s. Poté, co zde strávila již tři nevšední odpoledne, jsme ji požádali […]

  »
 • Společnost Bosal ČR, spol. s.r.o. opět finančně podpořila Vyšší Hrádek, p.s.s.

   7. ledna 2011 se v Neratovicích konal již tradiční ples společnosti Bosal ČR, spol. s.r.o. Letos byl v rámci plesu slavnostně předán již třetí šek, tentokrát s částkou 111.100 Kč. Věnovaná částka je složena z vybraného vstupného na pořádaný ples a z dobrovolných příspěvků návštěvníků plesu a firemních zaměstnanců. Tou samou částkou pak přispěla sama firma […]

  »
 • Přání „žít jako ostatní“ se splnilo dalším lidem z Vyššího Hrádku, p.s.s.

  Až budete mít chvilku, zkuste si představit svět bez ústavů ukrývajících lidi, bez kterých jsou neústavní lidé ve svých životech dezorientovaní“ napsal před časem Milan Cháb. Byl jedním z prvních, kteří v Čechách otevřeli ožehavé téma potřeby změn v péči o lidi se zdravotním postižením. Doba naštěstí pokročila a řada ústavních institucí dnes prochází transformací, […]

  »
 • Všech 5 Pohromadě, Denní stacionář Vyššího Hrádku, p.s.s.

  Kdo je Všech 5 Pohromadě, Denní stacionář Vyššího Hrádku, p.s.s.? Můžete nás znát z velikonočních a vánočních jarmarků u Voctářů, z novinových článků o tvůrčích dílnách, z účasti na představeních divadla Všech 5 Pohromadě a většina z vás se s námi již setkala. Denní stacionář sídlí ve Staré Boleslavi v ulici Maxe Švabinského. Stacionář navštěvují […]

  »
 • Úspěch Vyššího Hrádku, p.s.s. v grantu GE Money Bank

  Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb se vydal cestou transformace. To znamená, že se snažíme o komplexní změnu sociálních služeb, které poskytujeme v pohledu na přístup k lidem s mentálním postižením. Transformace s sebou nese změny v oblasti bydlení, asistentské podpory, uplatnění na trhu práce i náplni volného času, v navazování vztahů a rozhodování o vlastním […]

  »
 • Nová Relaxační a aktivizační místnost

  Nová relaxační a aktivizační místnost byla zprovozněna v domově pro osoby se zdravotním postižením Vyššího Hrádku, p.s.s. Místnost je rozdělena na 4 koutky: relaxační, počítačový, čtenářský a pracovní. Pro počítačový koutek byl zakoupen rohový psací stůl. Uživatelé se zde budou učit pracovat s počítačem a díky připojení na internet si mohou například založit i svou […]

  »

O nás

Jsme Vyšší Hrádek, p.s.s. - příspěvková organizace Středočeského kraje, která poskytuje pobytové sociální služby v běžných, zřizovatelem zakoupených či pronajatých, domácnostech (chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením) a dále ambulantní sociální službu denní stacionář.

logoCB

Podpořte nás nákupem v e-shopu!

Back to Top