Doporučení pro návštěvy uživatelů pobytových služeb DPZP a CHB VH, p.s.s.

  •  Zájemce o návštěvu kontaktuje sociální pracovnici příslušné pobytové služby VH, p.s.s. – domluvení individuálních podmínek průběhu konkrétní návštěvy:

DPZP VH, p.s.s. – Petra Živná, DiS.
tel: 739 630 232, e-mail: zivnadpzp@vyssihradek.cz

CHB VH, p.s.s. – Bc. Anastasije Štěpánová
tel: 733 715 511, e-mail: socialnipracovnicechb@vyssihradek.cz

  •  návštěvy možné v počtu nejvýše 2 osob u jednoho uživatele služby ve stejný čas,
  • návštěvě je měřena teplota (nevpuštění při teplotě 37 ℃ a vyšší),
  • návštěva podepisuje čestné prohlášení a uvádí datum vystavení očkovacího certifikátu nebo testu (platnost PCR testu – 3 dny, platnost AG testu – 1 den), dotazování na symptomy respiračních onemocnění (nevpuštění při symptomech respiračního onemocnění).
  • návštěva musí mít respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (dostupnost respirátorů v síti lékáren, návštěva si respirátory zajistí),
  • návštěvy probíhají ve venkovních prostorách, jako jsou např. zahrady, terasy, pergoly, zimní zahrady (je-li možné),
  •  při nepříznivém počasí návštěvy mohou probíhat v jednolůžkových místnostech domácností (je-li možné),
  • u uživatelů služby, kteří jsou v karanténě, není návštěva možná (výjimku může povolit statutární zástupkyně organizace např. při výrazném zhoršení psychického stavu nebo terminálním stadiu nemoci),
  • doporučení pro návštěvy – dodržování 2m rozestupů, zvýšená dezinfekce rukou a ploch v průběhu návštěvy (dezinfekce k dispozici),
  • délka trvání návštěvy – max. 30 minut.

 

Děkujeme návštěvám za dodržování výše uvedených doporučení!

Ing. Iveta Blažková, pověřena řízením VH, p.s.s

O nás

Jsme Vyšší Hrádek p.s.s. - příspěvková organizace Středočeského kraje, která poskytuje pobytové sociální služby v běžných zřizovatelem zakoupených či pronajatých domácnostech
(chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením) a dále ambulantní sociální službu denní stacionář.

logoCB

Podpořte nás nákupem v e-shopu!

Back to Top